Sko­r­pion Arte

Pan Krzysztof Grędz­iński, właś­ci­ciel Pałacu Zielona jest współwłaś­ci­cielem firmy SKO­R­PION ARTE Sp. z o.o. — stu­dia zaj­mu­jącego się pro­dukcją fil­mową

Sko­r­pion Arte sp. z o.o. pow­stała 8 sierp­nia 2008 r., zaj­muje się pro­dukcją kinowych i telewiz­yjnych filmów fab­u­larnych, seri­ali oraz teatrów TV.
Stu­dio jest pro­du­cen­tem takich filmów jak:Kopro­dukcja:

Pro­dukcja wykon­aw­cza:


 • Fold­ery powiatu żuromińskiego
  Powiat żuromiński wydał serię fold­erów infor­ma­cyjnych prezen­tu­ją­cych walory przy­rod­nicze naszych okolic. Znalazły się w nich także infor­ma­cje o Pałacu Zielona.
 • Kon­cert Beaty Pater
  6. wrześ­nia zapraszamy do Pałacu Zielona na wyjątkowy kon­cert Beaty Pater. Amerykańska, pol­skiego pochodzenia wokalistka, skrzy­paczka i kom­pozy­torka pro­mować będzie swój najnowszy album „Golden Lady”, po wysłucha­niu którego recen­zent Crit​i​cal​Jazz​.com napisał „Przyszłość jaz­zowej wokalistyki jest w dobrych rękach!”.
 • Sesja w Pałacu Zielona | Ilona Kle­jnowska
  Kole­jna sesja zdję­ciowa pani Ilony Kle­jnowskiej w Pałacu Zielona.

 • Impreza inte­gra­cyjna mieszkańców DPS w Bądzynie
  15 października odbyła się impreza inte­gra­cyjna dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie.
 • W jesi­en­nej scenerii | Ilona Kle­jnowska
  W październiku nasz Pałac odwiedz­iła Pani Ilona Kle­jnowska. Zdję­cia wyko­nane pod­czas sesji umieszc­zone zostały na blogu Pani Ilony.

Bieżącą dzi­ałal­noś­cią pałacu zaj­muje się firma pod nazwą „Pałac Zielona” sp. z o.o.

Spółka ta pon­adto bierze udział
jako kopro­du­cent w pro­dukc­jach fil­mowych.
Zobacz więcej na www​.film​pol​ski​.pl

 • Skorpion Arte Pan Krzysztof Grędz­iński, właś­ci­ciel Pałacu Zielona jest współwłaś­ci­cielem firmy SKO­R­PION ARTE Sp. z o.o. — stu­dia zaj­mu­jącego się pro­dukcją fil­mowąInformujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. W Twojej przeglądarce możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Informujemy jednak, że jeżeli to zrobisz, to nie będzie mógł w pełni wykorzystać funkcjonalności serwisu. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza że akceptujesz umieszczanie cookies na Twoim urządzeniu.

  Rozumiem i akceptuję zasady tej strony.