+48 23 657 32 72 BIURO@​PALACZIELONA.​PL

Zapraszamy do Pałacu Zielona. Jest to ide­alne miejsce, aby obchodzić wszys­tkie wyjątkowe święta i cieszyć się tymi chwil­ami z rodz­iną i przyjaciółmi.

Zapraszamy do Pałacu Zielona. Jest to ide­alne miejsce, aby obchodzić wszys­tkie wyjątkowe święta i cieszyć się tymi chwil­ami z rodz­iną i przy­jaciółmi. Dokładamy wszel­kich starań aby czas spęd­zony w naszym Pałacu był nieza­pom­ni­any dla naszych Gości. Zapew­ni­amy ide­alne warunki dla balów, chrzcin, komu­nii, urodzin, imienin, rocznic, zaręczyn, wiec­zorów panieńs­kich, kawaler­s­kich oraz innych uroczys­tości rodzinnych. • Stajnia Pałacowa


  Jeżeli tak jak my kocha­cie Państwo konie i szuka­cie wyjątkowego miejsca na spędze­nie wakacji, a przy tym chcielibyś­cie Państwo doskon­alić tech­nikę jazdy lub rozpocząć swoją przy­godę z końmi, serdecznie zapraszamy do Pałacu Zielona.

 • Pokoje gościnne


  W stan­dard­zie pała­cowym posi­adamy 5 pokoi dwu­osobowych z łazienkami. Jeden z nich zna­j­duje się na parterze i jest przys­tosowany dla osób niepełnosprawnych. Pozostałe cztery zna­j­dują się na piętrze. Dla gości niepełnos­trawnych jest do dys­pozy­cji winda.

 • Skorpion Arte Pan Krzysztof Grędz­iński, właś­ci­ciel Pałacu Zielona jest współwłaś­ci­cielem firmy SKO­R­PION ARTE Sp. z o.o. — stu­dia zaj­mu­jącego się pro­dukcją fil­mową
 • Fold­ery powiatu żuromińskiego
  Powiat żuromiński wydał serię fold­erów infor­ma­cyjnych prezen­tu­ją­cych walory przy­rod­nicze naszych okolic. Znalazły się w nich także infor­ma­cje o Pałacu Zielona.
 • Kon­cert Beaty Pater
  6. wrześ­nia zapraszamy do Pałacu Zielona na wyjątkowy kon­cert Beaty Pater. Amerykańska, pol­skiego pochodzenia wokalistka, skrzy­paczka i kom­pozy­torka pro­mować będzie swój najnowszy album „Golden Lady”, po wysłucha­niu którego recen­zent Crit​i​cal​Jazz​.com napisał „Przyszłość jaz­zowej wokalistyki jest w dobrych rękach!”.
 • Sesja w Pałacu Zielona | Ilona Kle­jnowska
  Kole­jna sesja zdję­ciowa pani Ilony Kle­jnowskiej w Pałacu Zielona.

 • Impreza inte­gra­cyjna mieszkańców DPS w Bądzynie
  15 października odbyła się impreza inte­gra­cyjna dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie.
 • W jesi­en­nej scenerii | Ilona Kle­jnowska
  W październiku nasz Pałac odwiedz­iła Pani Ilona Kle­jnowska. Zdję­cia wyko­nane pod­czas sesji umieszc­zone zostały na blogu Pani Ilony.

Bieżącą dzi­ałal­noś­cią pałacu zaj­muje się firma pod nazwą „Pałac Zielona” sp. z o.o.

Spółka ta pon­adto bierze udział
jako kopro­du­cent w pro­dukc­jach fil­mowych.
Zobacz więcej na www​.film​pol​ski​.pl
Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. W Twojej przeglądarce możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Informujemy jednak, że jeżeli to zrobisz, to nie będzie mógł w pełni wykorzystać funkcjonalności serwisu. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza że akceptujesz umieszczanie cookies na Twoim urządzeniu.

  Rozumiem i akceptuję zasady tej strony.